Lira

Don Cherry: Don Cherry live in Stockholm

Posted by | Aktuellt, Lira, Musik, Recension | No Comments

Det här är musik som har legat i Caprice källare sedan 1968 när det mesta spelades in live på ABF, Sveavägen, Stockholm. Då i skarven mellan 60- och 70-talen rörde sig musiken fritt över stil- och nationsgränser. Regelverk och formlära fick stå tillbaka för nyfikenhet och lusten att lära nytt. Avståndet mellan låt säga amerikansk jazz, svensk och turkisk folkmusik krympte till en fråga om att kunna låtarna. Read More